بایگانی برچسب: كولیماتور مكانیكی

دستگاه PET CT چیست؟ (قسمت دوم)

ایزوتوپ‌های تابش‌کننده پوزیترون نظیر کربن، نیتروژن، اکسیژن و فلورین همه از عناصر اصلی ترکیبات مختلف بدن هستند و لذا به راحتی در واکنش‌های متابولیک وارد می‌شوند. بعضی از این رادیوایزوتوپ‌ها به صورت مستقیم و یا با برچسب شدن با داروها مصرف می‌شوند. پس از اینکه رادیودارو به صورت تزریق و …

بیشتر بخوانید »