بایگانی برچسب: هیپودانس

آشنایی با C.T اسکن (۲)

اگر دانسیته یک جزءبیش از میزان استاندارد بافت اطراف باشد آن را هیپردانس می نامند. معیار هانسفیلد معادله‌ای عددی برای میزان کاهش شدت پرتو اشعه ایکس در گذر از بافت‌های با تراکم فیزیکی متفاوت بکار برده می شود و دامنه این تغییرات ۲۰۰۰ واحد است پایه صفر در کاهش شدت …

بیشتر بخوانید »