بایگانی برچسب: پیچ خوردگی های شدید

هنگام پیچ خوردگی و رگ به رگ شدن چه کنیم ؟

آسیب پیچ خوردگی مفصل و رگ به رگ شدن در کودکان یادآوری نکات مهم ۱-    اهمیت پیچ خوردگی یک وتر کمتر از شکستگی استخوان نیست. ۲-    ترمیم رگ به رگ شدن و پیچ خوردگی ها بین یک تا دوهفته طول می کشد. کلمات رگ به رگ شدن و پیچ خوردگی …

بیشتر بخوانید »