خانه / منابع آزمون دستياری

منابع آزمون دستياری

لیست منابع آزمونهای تخصصی و وفوق تخصصی رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و پیش کاروزی سالهای گوناگون اعلام شده از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران :

منابع آزمون پيش كارورزي شهريورماه 1389

منابع آزمون هاي ارتقا – گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1389  

منابع آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال ۱۳۸۹

ليست منابع آزمون ورودی دستياری دندانپزشكی سال ١٣٨٩

 ”منابع آزمون پيش كارورزي مرداد ماه سال ۱۳۸۸

منابع آزمون دستیار تخصصی  پزشکی سال  ۱۳۸8 (جديد)

منابع آزمون پذيرش دستيار رشته‌هاي مختلف داروسازي سال تحصيلي ٨٨

 منابع آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی  بهمن ماه  سال  ۱۳۸۷ (جديد)

منابع آزمون دستیار تخصصی  پزشکی سال  ۱۳۸۷ (جديد) 

 

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1387 (جدید)

منابع آزمون پيش كارورزي  شهريور سال 1386   ( جديد )

منابع پذيرش آزمون دستياري سال 1386   ( جديد  )منابع آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی اسفند 1385منابع آزمون پیش کارورزی اسفند 1385 منابع آزمون پذيرش دستيار 1385

منابع آزمون پذيرش دستيار 1384

منابع آزمون دانشنامه  تخصصي  دندانپزشكي 1385 

منابع آزمون پيش كارورزي اسفند 1384